မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ(DAP) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်

နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ ၉ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ(DAP) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက် နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁)၊ အစည်းအဝေး ခန်းမကြီးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၊ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး(၂)၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဗရတ်ဆင်း က DAP(2020) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ဒုတိယဝန်ကြီးက ယနေ့ အစည်း အဝေးကျင်းပရသည့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီမူဝါဒ(၂၀၁၈)ကို လက်ရှိအသုံးပြုနေသော နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေက ထုတ်ပြန်ထား သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ကာ DAP (2020)…