(၂/၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများအစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများကို Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်၊ နေပြည်တော် (၂/၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၇- ၂၈ ရက်နေ့တို့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ (၂/၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးနှင့်အတူ အာဆီယံ-တရုတ် ၊ အာဆီယံ-ဂျပန် ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ အာဆီယံ အပေါင်းသုံး ၊ အာဆီယံ-ကနေဒါ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အစည်းအဝေး ၊ စုစုပေါင်း အစည်း အဝေး(၆) ခုကို ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံနှင့် တရုတ် ၊ ဂျပန်နှင့်…