ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စားပွဲဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (2nd Myanmar Development Effectiveness Roundtable – 2nd MDER)

“အရင်းအမြစ်များကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချခြင်းဖြင့် အားလုံးညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ အသိအမြင် ဖလှယ်ခြင်းနှင့် ပြည်သူများပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်းကို အောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့”   မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီမူဝါဒအရ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက်အပံ့များ ရယူဆောင်ရွက်ရာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချမှတ်ထားသော ဖွံ့ဖြိုးမှု ဆိုင်ရာ အခြေခံစည်းမျဉ်းများ ဖြစ်သည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များကို ဦးဆောင် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရလဒ်များအပေါ် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့် တာဝန်ခံမှုရှိခြင်းတို့ဖြင့် ထိရောက်မှုရှိစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာက ပေးအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများကို အသုံးပြုရာတွင် ပြည်သူများ ထိရောက်စွာ…