ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (RCEP) နှင့် စပ်လျည်း၍ လက်ရှိညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားရှင်းလင်းဆွေးနွေး

၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၁၃ရက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ ထူထောင်ထား သောနိုင်ငံများနှင့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဦးဆောင်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အစီအစဉ်ကို၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့၊၁၃:၀၀နာရီတွင် Learning Centre Room (1)၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊ လွှတ်တော်ဝင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အစီအစဉ်သို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များစုစုပေါင်း (၆၃)ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများအကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) နှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အကြောင်း၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများ၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြားကုန်သွယ်မှုနှင့်…