စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့တင်ပြမည့်စာချုပ်စာတမ်းများ၏အင်္ဂလိပ် ဘာသာအရေးအသားမှန်ကန်မှုရှိစေရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်ဖြင့်စိစစ်အတည်ပြုနိုင်ရန်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြမည့် စာချုပ်စာတမ်း (မူကြမ်း)များအပေါ် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနှင့် စာချုပ်စာတမ်းရေးထုံး မှန်ကန်စေရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်အရ စိစစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနှင့် စာချုပ်စာတမ်းရေးထုံးမှန်ကန်စေရေး အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့  နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တို့တွင်လည်း အထက်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်အတိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အစည်းအဝေး (၃)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊…