ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အာဆီယံ-အီတလီ စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက် သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော အာဆီယံ-အီတလီ စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ၊ Tools for Economic Cooperation: Public Private Partnership, Free Trade Agreements & Financial Innovation to Support Growth in ASEAN Countries အကြောင်းအရာများအား Speaker တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။