တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၊ ပြည်ထောင်စု (ငွေလုံး/ငွေရင်း) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန (နေပြည်တော်) တွင် တိုးချဲ့သုံးထပ် အဆောက်အအုံ (သံကူကွန်ကရစ်တစ်လုံး) တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပေးသွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Read more