နောက်ဆုံးရသတင်းများ

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ပူးပေါင်း၍ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ချေးငွေ/အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စီမံကိန်းများအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် Tripartite Portfolio Review Mission အစည်းအဝေးကို Video Conference စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်

Read more

ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂကလေးများ ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) နှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) တို့က ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် ၂ ခုအတွက် Exchange of Notes လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကျင်းပ

Read more

မြန်မာ-UNICEF ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကာလလတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီး ဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား

Read more

ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ကြမလဲ

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အရ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် အောက် ဖော်ပြပါ ဌာနခွဲ(၈)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ
ဥရောပ၊ သြစတြေးလျ နှင့် အာဖရိကဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
အာဆီယံနှင့်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
ဥပဒေရေးရာနှင့်နိုင်ငံခြားပညာသင်ဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ
စီမံရေးရာနှင့် ငွေစာရင်းဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ

အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

 အာရှနှင့်အမေရိကဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ဥရောပ၊ သြစတြေးလျ နှင့် အာဖရိကဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ဥရောပ၊ သြစတြေးလျ နှင့် အာဖရိကဌာနခွဲ ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

ကုလသမဂ္ဂ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများဌာနခွဲ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အာဆီယံနှင့်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

အာဆီယံနှင့်ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများဆိုင်ရာဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ